Beste geïnteresseerde of familie,

In Den Bosch en omgeving stammen veel personen met de achternaam Van Hassel of Van Hasselt of Hassel af van Goijaert Geraertsz van Hassel die rond 1590 is geboren. Tot ca 1830 is er steeds maar één zoon die kinderen krijgt. Pertrus Evertsz van Hassel, geboren op 21 maart 1802 te Rosmalen, brengt acht zonen voort uit zijn huwelijk met Anna Maria van Lee, één kind erkend hij bij zijn huwelijk. Van die 9 zonen leven er heden ten dage nogal wat afstammelingen, die uitgewaaierd zijn over de hele wereld.

Via mijn website verzamel ik informatie, die ik vervolgens weer bijwerk.

De op de site opgenomen gegevens heb ik in eerste instantie verkregen uit eigen onderzoek. Vervolgens heb ik veel gegevens toegevoegd die Jan van Hassel uit Rosmalen de afgelopen jaren heeft verzameld.

Er hebben inmiddels van 4 takken afstammelingen gereageerd, nazaten van Everardus, Adrianus, Jacobus en Wilhelmus. Zelfs zijn foto’s van Adrianus en Wilhelmus beschikbaar. 

Een nieuwe site is opgezet waardoor het gemakkelijker wordt foto’s te plaatsen. Zie  stamboom

Misschien pas je in een van de takken of heb je informatie of foto’s van je voorouders, laat mij dat even weten.

 

Ik ben me ervan bewust dat er informatie strijdig kan zijn met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

Geef mij door als je deze gegevens niet op het openbare netwerk gepubliceerd wilt hebben. Ik zal deze dan niet opnemen in het openbare bestand, maar alleen in mijn privé bestand.

 

Zou je er eens naar willen kijken; alle nieuwe informatie is welkom.

Bedankt voor jullie moeite.

Frans Broumels
Tesselschadestraat 37 A
8913 HA Leeuwarden
Mobiel: 06-29026233
Email: 
frans@broumels.nl

 

Lid  Nederlandse Genealogische Vereniging      N G V